REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

COCA-COLA
"Castiga premii pe ritmul tau!"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara "Castiga premii pe ritmul tau!" (“Campania”) este organizata si desfasurata de catreCoca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul") , o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.

1.2. Campania este organizata in parteneriat cu urmatoarele societati:

a. UNTOLD S.R.L., (denumita in continuare “Partenerul” sau „ Untold”) , persoană juridică română cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, Parc Central „Simion Barnutiu”, Restaurant Parc, Ap. 1, jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/3105/2015, avand CUI RO 35113711,

b. NEVERSEA S.R.L., (denumita in continuare “Partenerul” sau „Neversea”)cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. General Eremia Grigorescu, Nr. 122A, Jud. Cluj, avand CUI 36944344, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/183/2017,

c. DANTE INTERNATIONAL S.A., (denumita in continuare “ Partenerul” sau „Fashion Days”)persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/372/23.01.2002, cod unic de inregistrare fiscala RO14399840, si

d. COCA-COLA SERVICES, cu sediul social în Bruxelles, 1424 Chaussée de Mons, 1070, Belgia, avand cod unic #BE0462525791 denumita in continuare “ The Coca-Cola Company”.

1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“ Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul ”).

1.4. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe www.cokescan.ro, de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 9.00 – 18.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.6. Mecanismul si baza de date aferenta derularii Campaniei, mecanicile de inscriere prin website (mobil si desktop), aplicatia mobila iOs si Android CokeScan, aplicatia mobila Coke Prize Redemtion App de intrarea in posesie a premiilor din categoria C in relatie cu Partenerii Untold si Neversea, dezvoltarea website-ului www.CokeScan.ro, precum si managementul premiilor sunt realizate, dezvoltate, hostate si operate de catre si prin intermediul Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe nr.41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, avand numar de operator de date cu caracter personal 12320, denumita in continuare “ Agentia Digitala”.

1.7. Partenerii si Agentia Digitala vor fi numiti in continuare impreuna “ societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei ”.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 06 Mai 2019, incepand cu ora 00:00 – 30 Iunie 2019 inclusiv, pana la ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”, sunt bauturile carbogazoase comercializate sub denumirea de “Coca-Cola Gust Original” si “Coca-Cola Zero Zahar” si “ Coca-Cola Lamaie Verde Zero Zahar”, în ambalaje de 500 ml PET cu capac promotional si eticheta promotionala.

4.2. Ambalajele promotionale aferente Produselor Participante vor putea fi identificate prin urmatoarele 2 elemente definitorii pentru ambalajele 500ml PET descrise mai sus:

a. Etichetele promotionale care vor contine mesajul " Castiga premii pe ritmul tau" si regulamentul scurt al Campaniei. Etichetele promotionale se gasesc de asemenea in 11 (unsprezece) formate de grafica diferita, tiparite pe exterior cu unul din numele artistilor/formatiilor enumerate in continuare: Vanotek, Adrian Despot, Irina Rimes, Guess Who, Mahala Rai Banda.

b. Capacele promotionale de culoarea galbena care vor avea tiparit la exterior, pe partea superioara a capacului textul “ Scaneaza eticheta, introdu codul de sub capac si poti castiga”, iar in interior un cod unic alfanumeric format din 8 caractere.

4.3. “Coca-Cola”si “Coca-Cola Zero” sunt marci inregistrate ale societatii The Coca-Cola Company.

4.4. Orice produse comercializate sub marca Coca-Cola, altele decat cele mentionate la Art. 4.1., sau orice produse care nu pot fi identificate prin elementele descrise la Art 4.2., nu fac parte din Campanie si nu pot fi utilizate de consumatori pentru inscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 16 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Datorita limitarilor de varsta impuse de catre proprietarul magazinul de aplicatii App Store, Apple Inc, prin intermediul aplicatiei mobile Coke Scan publicata in App Store, se pot inscrie in Campanie doar participanti cu varsta de minim 17 ani, impliniti la data inscrierii in Campanie. Consumatorii cu varsta intre 16 ani impliniti la data inceperii Campaniei si 17 ani impliniti la data participarii, se pot inscrie in Campanie prin celelalte doua canale de inscriere si anume: prin intermediul website-ului www.cokescan.ro, fara a fi limitat la un anumit tip de telefon mobil si prin intermediul aplicatiei Coke Scan descarcata din Magazin Play (pentru telefoane cu sistem de operare Android).

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Coca-Cola Romania SRL;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Coca-Cola Services;

e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitala;

f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) UNTOLD S.R.L.;

g. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) NEVERSEA S.R.L;

h. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) DANTE INTERNATIONAL S.A.;

i. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

j. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

k. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – i. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

l. persoanele a caror varsta este mai mica de 16 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda un numar total de 3.417 premii care vor fi alocate fie instant, fie ulterior inscrierii prin mijloace aleatoare, cum ar fi: soft automatizat si trageri la sorti. Premiile se impart in 4 categorii.

6.2. In cadrul campaniei premiile se acorda pe 2 paliere de castig, in functie de numarul de coduri inscrise, dupa cum urmeaza:

Ø palierul 1 aplicabil penru un cod inscris in Campanie;

Ø palierul 2 aplicabil pentru doua coduri inscrise in Campanie.

Categoriile de premii sunt urmatoarele:

1) Premii categoria A pentru palierul 1 constand intr-un numar total de 2.240 vouchere Fashion Days in valoare individuala de 100 lei (TVA inclus), acordate sub forma de coduri de reducere ce pot fi folosite la achizitionarea de produse disponibile pe site-ul www.fashiondays.ro.

Valoarea totala a premiilor din aceasta categorie este de 224.000 lei (TVA inclus).

Conditii cumulative obligatorii de utilizare voucher Fashion Days:

(i) Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data si pentru o singura comanda pe site-ul www.fashiondays.ro;

(ii) Codul voucherului este valabil pana la data de 31 Decembrie 2019;

(iii) Produsele comandate prin intermediul voucherului nu pot fi returnate;

(iv) Valoarea voucherului este cumulativa cu alte oferte din site, insa nu se cumuleaza cu alte coduri de voucher.

2) Premii categoria B pentru palierul 1: constand intr-un numar total de 56 de telefoane Samsung S10, capacitate 128GB, 8GB RAM .

Valoarea comerciala a fiecarui premiu in parte este de 4.299 lei, TVA inclus.

Valoarea totala a premiilor din aceasta categoria este de 263.704 lei, inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii.

3) Premiile din categoria C pentru palierul 2, constand intr-un numar de 1.120 abonamente la festivalurile Untold si Neversea conform detaliilor de mai jos:

(i) 560 de premii ce constau fiecare intr-un abonament pentru doua persoane, valabil timp de 4 zile la Untold Festival, eveniment desfasurat in perioada 01 - 04 august 2019 in localitatea Cluj-Napoca din Romania;

Valoarea individuala a fiecarui premiu este de 598 lei (TVA inclus), iar valoarea totala a premiilor este de 334.880 lei (TVA inclus);

(ii) 560 de premii ce constau fiecare intr-un abonament pentru doua persoane valabil 3 zile la festivalul Neversea, eveniment desfasurat in perioada 04 - 07 iulie 2019 in localitatea Constanta, Romania.

Valoarea unui premiu este de 560 lei (TVA inclus), iar valoarea totala a acestui tip de premii este de 313.600 lei (TVA inclus).

4) Premiul din categoria D pentru ambele paliere 1 si 2, constand intr-un autoturism Toyota CH-R cu urmatoarele specificatii:motor benzina 1.8 l HSD 4x2, Putere 122 cp, cu transmisie automata, versiune C-enter, vopsea rosu Tokio perlat.

Valoarea comerciala a acestui premiu este de 101.964 lei (TVA inclus) iar valoarea totala a premiului din aceasta categorie este de 113.227 lei, inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii.

6.3. Valoarea totala a tuturor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 1.249.411 lei, cu TVA sau impozitul aferent aplicabil dupa caz.

Alte detalii referitoare la premiile acordate

6.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire.

6.5. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor.

6.6. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art. 6.2. si subpunctele acestuia, atunci premiile Campaniei necastigate/nevalidate raman la dispozitia Organizatorului, acesta avand optiunea de a le realoca prin trageri la sorti la finalul Campaniei.

6.7. Organizatorul nu are nicio obligatie, sub nicio forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

6.8. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon mobil si/sau aceleasi date personale, indiferent de numarul de inscrieri corecte in Campanie poate castiga maxim 3(trei) vouchere Fashion Days, un telefon Samsung S10,un abonament la Untold sau Neversea si un autoturism Toyota CH-R.

6.9. Codurile voucherelor Fashion Days nu sunt transmisibile, iar instrainarea acestora de catre castigatorii de drept catre alte persoane nu este permisa. In cazul in care codurile voucherelor intra in posesia altor persoane, castigatorii de drept pierd dreptul de castig si Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru folosirea acestor vouchere de catre alti terti (incluzand utilizarea neadecvata a voucherelelor, invalidarea lor sau refuzul partenerului de a oferi contravaloarea acestora).

6.10. Pentru a intra in posesia premiilor, participantii sunt obligati sa pastreze capacele promotionale ce contin codurile inscrise in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.

6.11. Daca sunt identificate cazuri de inscrieri false, fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.12. Premiile din categoria C constau in invitatii pentru 2 persoane la festivalurile Untold si Neversea, astfel cum sunt identificate la art. 6.2, pct. 3). Persoanele partenere alese de catre castigatori sa beneficieze de accesul la eveniment oferit de abonamentul pentru 2 persoane, pot beneficia de accesul la eveniment doar daca il insotesc pe castigator, accesul acestora facandu-se simultan. Din motive organizatorice, numele si prenumele persoanelor care insotesc castigatorii vor fi solicitate la momentului accesului in locatia unde se desfasoara evenimentele.

6.13. In situatia in care un castigator din categoria C este minor (16-18 ani) acesta poate beneficia de premiu doar daca este insotit de catre parinte sau reprezentant legal. Organizatorul nu este obligat sub niciun aspect sa ofere acces la evenimente insotitorilor sau reprezentantilor legali, castigatorul avand obligatia sa ofere locul disponibil din cadrul abonamentului pentru 2 persoane, chiar parintelui sau reprezentantului legal .

6.14. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig prin intermediul telefonului mobil sau al calculatorului la momentul inscrierii pentru premiile instant si prin intermediul mesajelor scrise, emailului sau apelului telefonic pentru premiile prin tragere la sorti.

6.15. Lista castigatorilor va fi disponibila pe masura ce premiile se valideaza, prin intermediul paginii denumita CASTIGATORI afisata in cadrul Aplicatiei CokeScan si pe website-ul www.CokeScan.ro. Baza de date cu numele castigatorilor va fi actualizata in timp real pentru premiile instant si dupa validarea fiecarui castigator, atunci cand procedura prevede acest lucru.

6.16.Procedura de acordare a premiilor Campaniei pentru :

6.16.1. Premiile din categoria A:

a) vor fi acordate instant folosind o functie de tip random pe durata inscrierilor in Campanie, acordare care se va face fara interventie umana, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata.

b) Pentru fiecare ora, din intervalul orar 10:00:00 – 17:59:59, a fiecarei zile din Perioada Campaniei, se vor desemna aleator cate 5 coduri valide inscrise ca fiind castigatoare a cate unui premiu din aceasta categorie,.

c) Codurile unice alfanumerice corect inscrise in Campanie in intervalul orar 18:00:00 – 09:59:59 al fiecarei zi de Campanie, participa direct la tragerea la sorti pentru premiile din categoria B si D. Inscrierile efectuate in acest interval orar se afla in afara intervalului de alocare a premiilor instant din categoria A, prin urmare nu pot beneficia de castiguri aferente acestei categorii.

d) La tragerile la sorti participa toate inscrierile valide inregistrate in intervalul orar 10:00:00 – 17:59:59 de catre Participantii care au ales inscrierea unui singur cod alfanumeric valid.

e) Pentru fiecare cod valid declarat castigator, al acestui tip de premiu, din cadrul acestei Campanii se va extrage un potential castigator si 3 (trei) rezerve.

f) Participarile valide dintr-un anumit interval de extragere pentru premiul instant participa la tragerea la sorti aferenta doar acelui interval de extragere, acestea nemaifiind introduse ulterior in nicio alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu.De exemplu: un cod unic alfanumeric valid inscris la ora 11:05:00 participa doar la trageri la sorti aleatorii si instant pentru cele 5 premii acordate in intervalul 11:00:00 – 11:59:59, nemaifiind introdus intr-o alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu.

6.16.2. Premiile din categoria B - In aceasta categorie se atribuie un numar total de 56 de premii astfel:

a) Un "interval de extragere zilnic" este reprezentat de fiecare zi calendaristica, respectiv intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59 al fiecarei zile, de luni pana duminica, din Perioada Campaniei.

b) Pentru fiecare “interval de extragere zilnic” din cadrul acestei Campanii se vor extrage 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare potential castigator.

c) Premiile zilnice vor fi acordate prin trageri la sorti automate ce se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata zilnica. Tragerile la sorti vor avea loc in termen maxim de 3 zile lucratoare de la finalizarea fiecarui interval de extragere zilnic.

d) Bazele de date folosite pentru efectuarea tragerilor la sorti zilnice vor contine inscrierile valid efectuate de catre Participanti ce au ales, in procesul de inscriere sa inscrie intr-o singura actiune un cod alfanumeric valid, exceptand inscrierile Participantilor care au castigat anterior un premiu din aceasta categorie sau inscrierile declarate castigatoare de premii din categoría A.

e) Participarile valide ce apartin Produsului Participant dintr-un anumit interval de extragere pentru premiul zilnic participa la tragerea la sorti aferenta acelui interval de extragere, acestea nemaifiind introduse ulterior in nicio alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu.

6.16.3. Premiile din categoria C:

a) Se atribuie un numar total de 1120 de premii astfel: cate 20 premii pentru fiecare zi calendaristica din perioada Campaniei, respectiv intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59 al fiecarei zile, de luni pana duminica. Se va utiliza un program computerizat specializat de extragere random automata care va alege aleator cate 20 inscrieri valide ca fiind castigatoare pentru fiecare zi din perioada Campaniei.

b) Participarile valide inregistrate intr-o zi calendaristica din perioada Campaniei participa la tragerile la sorti aferente acelei zile, acestea nemaifiind introduse ulterior in nicio alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu dintr-o alta zi calendaristica decat cea inscrierii codului valid.

c) La extragerile castigatoriilor pentru premiile din aceasta categorie participa doar participantii care s-au inscris in Campanie cu doua coduri valide printr-o singura actiune pe website Campaniei sau aplicatia mobila Coke Scan.

6.16.4. Premiul din categoria D:

a) Se va acorda prin tragere la sorti ce se va efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si care va fi efectuata in prezenta unui reprezentant al Agentiei, in calitate de reprezentant al Organizatorului, si a unui notar public, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.Tragerea la sorti va avea loc la sediul biroului notarului public.

b) Baza de date utilizata la tragere la sorti va fi formata din toate inscrierile valide efectuate de catre participanti si inregistrate in Perioada Campaniei specificata la art 3.1, respectiv 06 mai 2019, ora 00:00:00 – 30 iunie 2019 inclusiv, ora 23:59:59, exceptie facand codurile deja declarate castigatoare ale altor premii disponibile in prezenta Campanie.

c) Pentru premiul cel mare, acordat in cadrul acestei Campanii, se va extrage 1 (un) potential castigator si 5 (cinci) rezerve.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI.

Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

7.1. WEBSITE-ul Campaniei: www.CokeScan.ro ce poate fi accesat direct atat de pe desktop, cat si de pe dispozitive mobile sau prin redirectionare din website-ul www.coca-cola.ro.

7.2. Numarul de INFOLINE: 0800.080.800, numar gratuit, disponibil intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale.

7.3. Aplicatia mobila CokeScan: aplicatie mobila de end-user dezvoltata special pentru prezenta Campanie si disponibila in mod gratuit in magazinele de aplicatii: AppStore si Magazin Play necesara pentru inscrierea in Campanie. Aplicatia este functionala doar pentru telefoane mobile (excluzand tablete, fablete) avand sistemele de operare iOS (versiune soft telefon de la 9.0 in prezent) si Android (versiune soft telefon de la 4.2.2. in prezent).

7.4. App Store: este un serviciu Apple care consta intr-un magazin online de content si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare iOS.

7.5. Magazin Play: este un serviciu Google care consta intr-un magazin online de melodii, filme, carti si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare Android.

7.6. Aplicatia mobila Coke Prize Redemption App: aplicatie mobila de tip enterprise instalata pe tablete, disponibila la Festivalul Untold si la Festivalul Neversea, necesara pentru revendicarea premiilor si punerea in posesie a castigatorilor.

7.7. Eticheta promotionala Coke: eticheta atasata pe produsul participant fabricata dintr-un material similar cu hartie plastifiata, pe exteriorul careia este tiparita o reprezentatie grafica, numele unui artist sau al unei formatii si un stil/gen muzical, astfel cum este detaliat la art. 4.2, litera a).

7.8. Cod unic alfanumeric: codul unic de 8 (opt) caractere, format din litere si cifre care se afla tiparit in interiorul capacului Produselor Participante.

7.9. Participant: Un participant unic se identifica in mecanismul automatizat de inscriere in Campanie prin numarul de telefon mobil.

7.10. Centre de Premiere: sunt cele ce vor fi disponibile in zonele dedicate pentru intrarea la Festivalul Untold si la Festivalul Neversea.

7.11. Mecanism: Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, sa identifice eticheta promotionala si codul unic alfanumeric in interiorul capacului si sa le inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, prin una dintre urmatoarele 2 modalitati:

A. prin Aplicatia mobila CokeScan, sau

B. prin WEBSITE, urmand procedurile electronice de inscriere puse la dispozitie atat prin Aplicatia mobila CokeScan cat si in Website, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

7.12. Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, participantii sunt obligati sa pastreze capacele promotionale ce contin codurile alfanumerice inscrise in Campanie si desemnate castigatoare conform prezentului Regulament Oficial. Participantii care nu vor prezenta capacele promotionale nu vor fi valdati ca si castigatori.

A. Participarea in Campanie prin Aplicatia mobila CokeScan:

7.13. Pentru a putea participa in Campanie si a castiga unul din premiile puse la dispozitie de Organizator prin intermediul Aplicatiei mobile CokeScan, utilizatorii trebuie sa descarce Aplicatia mobila CokeScan din AppStore (pentru posesori de telefoane cu sistem de operare iOS) sau Magazin Play (pentru posesori de telefoane cu sistem de operare Android) si sa o acceseze, urmand pasii descrisi mai jos la art. 7.14.

Descarcarea Aplicatiei mobile CokeScan se poate face direct din magazinul Play(Android) la adresa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coke.cokescan si din magazinul AppStore (iOS). Linkul pentru descarcarea aplicatiei din App Store va fi comunicat ulterior prin Act Aditional la prezentul Regulament.

7.14. Pasii care trebuie urmati sunt urmatorii:

i. Instalare si accesare Aplicatie mobila CokeScan;

ii. Actionare buton denumit “ Creeaza cont ” si completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

a) campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 (zece) cifre la care poate fi contactat participantul - Format numar telefon: 07xy.abcdef;

b) campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;

c) campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;

d) campul obligatoriu corespunzator numelui;

e) campul obligatoriu corespunzator prenumelui;

f) campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;

g) campurile obligatorIi corespunzatoare datei de nastere a participantului: zi, luna, an i n functie de data de nastere introdusa in formular, se vor afisa in continuare urmatoarele campuri:

h.1. DACA PARTICIPANTUL E MINOR CU VARSTA INTRE 16-18 ani vor fi afisate urmatoarele:

h.1.-i bifa obligatorie atestand faptul ca minorul a obtinut acordul parintelui/reprezentantului legal pentru a se inscrie in Campanie, pentru a accesa pagina de internet si pentru a-si dezvalui datele personale;

h . 1. - i i . bifa obligatorie atestand faptul ca minorul, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor sale personale ale sale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;

h. 1.-iii facultativ, bifarea optiunii minorului, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

h . 2 . DACA PARTICIPANTUL E MAJOR vor fi afisate urmatoarele:

h.2.i. bifarea obligatorie a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa Participantul va declara ca este de acord ca datele sale personale si ale minorului pe care-l reprezinta sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;

h.2.ii facultativ, bifarea optiunii sale pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

si la final, indiferent de varsta participantului (minim 16 ani):

i. actionare buton “Creeaza cont”.

7.15. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea de a crea cont si prin urmare la imposibilitatea efectuarii inscrierii in Campanie. Completarea campurilor facultative aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie. Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida castigatorul respectiv.

7.16. Consumatorul va putea accesa ulterior contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil participant si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul “Login”. Dupa caz, Aplicatia mobila CokeScan poate salva automat datele de logare cont.

7.17. Dupa accesarea contului, consumatorul va avea doua posibilitati pentru inscrierea in Campanie:

1) Actionarea/apasarea butonului denumit “INSCRIE UN COD PROMO”, urmata de completarea in campul dedicat a codului unic alfanumeric descoperit in interiorul capacului Produsului Participant si apasarea butonului denumit “Inscrie” pentru a afla pe loc daca este desemnat castigatorul unui premiu din categoria A care este oferit instant in cadrul acestei Campanii; Codurile astfel inscrise si care nu vor fi desemnate castigatoare ale unor premii instant vor fi incluse in baza de date care va fi utilizata pentru acordarea premiilor prin tragere la sorti.

2) Actionarea/apasarea butonului denumit “INSCRIE DOUA CODURI PROMO”, urmata de completarea in campurile dedicate a cele doua coduri unice alfanumeric descoperite in interiorul capacelor Produselor Participante si apasarea butonului denumit “Inscrie” pentru a afla pe loc daca este desemnat castigatorul unui premiu din categoria C oferit instant in cadrul acestei Campanii. Codurile astfel inscrise si care nu vor fi desemnate castigatoare ale unor premii instant vor fi incluse in baza de date care va fi utilizata pentru acordarea premiilor prin tragere la sorti.

7.18. De asemenea, tot dupa accesarea contului, consumatorul poate asculta piese lansate exclusiv pe sticlele Produselor Participante actionand unul din butoanele denumite SCANEAZA O ETICHETA sau SCANEAZA DOUA ETICHETE, pozitionand camera video a telefonului langa logo-ul Coca-Cola tiparit pe eticheta/e. Aplicatia mobila CokeScan, prin intermediul camerei video a telefonului mobil, va identifica automat logo-ul Coca-Cola si stilul muzical, il va scana, il va procesa si va reda melodia/melodiile artistilor ale caror nume se afla tiparite pe eticheta/ele Produsului Participant. In cazul in care va scana o singura eticheta promotionala, ulterior dupa ascultarea melodiei ii va solicita sa introduca in campul dedicat, codul unic alfanumeric descoperit in interiorul capacului Produsului Participant. In cazul in care va scana doua etichete promotionale intr-o singura operatiune de scanare, ii va solicita sa introduca in campurile dedicate, doua coduri unice alfanumeric descoperite in interiorul capacelor Produselor Participante.

7.19. In cazul in care eticheta/ele promotionale de pe Produsul/ele Participant/e nu poate/pot fi scanat/e sau identificat/e de catre camera video a telefonului, cosumatorul poate sa apese butonul denumit “Selecteaza manual stilul muzical mentionat pe eticheta” sau butonul “Selecteaza manual cele 2 stiluri muzicale mentionate pe etichete”, sa aleaga stilul muzical sau cele doua stiluri muzicale dintr-o lista ce poarta aceeasi denumire cu stilul muzical, si sa apese butonul CONTINUA.

7.20. PENTRU A INTRA IN POSESIA PREMIULUI/PREMIILOR, PARTICIPANTUL TREBUIE SA PASTREZE CAPACUL/ELE PE CARE SE AFLA TIPARIT CODUL/CODURILE ALFANUMERICE INSCRISE PE BAZA CARORA A FOST DESEMNAT CASTIGATOR.

7.21. Pentru fiecare accesare a Aplicatiei CokeScan, participantul va suporta costul accesului la internet sau date mobile, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de date.

B.Participarea in Campanie prin WEBSITE:

7.22. Pentru a participa prin intermediul WEBSITE-ului sunt necesare urmatoarele actiuni:

i. accesarea WEBSITE-ului definit la art. 7.1.

ii. completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

a. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 (zece) cifre la care poate fi contactat participantul - Format numar telefon: 07xy.abcdef;

b. campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;

c. campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;

d. campul obligatoriu corespunzator numelui;

e. campul obligatoriu corespunzator prenumelui;

f. campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;

g. campurile obligatorIi corespunzatoare datei de nastere a participantului: zi, luna, an;

in functie de data de nastere introdusa in formular, se vor afisa in continuare urmatoarele campuri:

h.1.DACA PARTICIPANTUL E MINOR CU VARSTA INTRE 16-18 ani vor fi afisate urmatoarele:

h.1.-i bifa obligatorie atestand faptul ca minorul a obtinut acordul parintelui/reprezentantului legal pentru a se inscrie in Campanie, pentru a accesa pagina de internet si pentru a-si dezvalui datele personale;

h . 1. - i i . bifa obligatorie atestand faptul ca minorul, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor sale personale ale sale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;

h. 1.-iii facultativ, bifarea optiunii a minorului, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

h . 2 . DACA PARTICIPANTUL E MAJOR vor fi afisate urmatoarele:

h.2.-i. bifarea obligatorie a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa Participantul va declara ca este de acord ca datele sale personale si ale minorului pe care-l reprezinta sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;

h.2.-ii facultativ, bifarea optiunii sale pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

si la final, indiferent de varsta participantului (minim 16 ani):

i. campul obligatoriu corespunzator codului de securitate “Captcha” (disponibil in vecinatatea campului in care trebuie introdus);

j. actionare buton “Creaza cont”.

7.23. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea de a crea cont si prin urmare la imposibilitatea efectuarii inscrierii in Campanie. Completarea campurilor facultative din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie; Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida castigatorul si de a nu preda premiul respectiv participantului.

7.24. Consumatorul va putea accesa ulterior contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil participant si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul “Login”.

7.25. Dupa accesarea contului, consumatorii se vor putea inscrie in Campanie, accesand unul din butoanele:

a) “Inscrie un cod promo” si introducand codul unic alfanumeric din interiorul capacului Produsului Participant in casuta dedicata, urmand sa apase pe butonul “Inscrie”. Pentru fiecare cod introdus afla daca este sau nu castigator al unui premiu din categoria A oferit instant in cadrul Campaniei.

b) “Inscrie doua coduri promo” si introducand doua coduri unice alfanumerice din interiorul capacelor Produselor Participante in casutele dedicate, urmand sa apase pe butonul “Inscrie”. Pentru fiecare cod introdus afla daca este sau nu castigator al unui premiu din categoria C oferit instant in cadrul Campaniei.

7.26. Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

7.27. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: site mobil, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc.

Reguli generale de participare la Campanie:

7.28. Un cod unic alfanumeric din capac alocat unui Produs Participant permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod unic alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.

7.29. Fiecare cod unic alfanumeric inscris de un participant dintr-o singura actiune ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei descrise la art 6.2 punctele 1), 2) si 4.

7.30. Fiecare doua coduri unice alfanumerice inscrise de un participant dintr-o singura actiune ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei descrise art 6.2, punctul 3) si doua sanse la premiul din categoria D.

7.31. Fiecare inscriere de cod/uri unic/e alfanumeric/e este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere de cod/uri unic/e alfanumeric/e, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat, un raspuns automat prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:

a. Inscrierea contine un cod/uri valid/e;

b. Inscrierea contine un cod/uri utilizat/e deja in Campanie;

c. Inscrierea nu contine un cod/uri valid/e;

d. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi participant sau un altul si participantul poate fi blocat temporar;

e. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi participant sau un altul si participantul a fost anuntat ca este blocat temporar;

f. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi participant sau un altul si participantul poate fi blocat definitiv;

g. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi particpant sau un altul si participantul este anuntat ca a fost blocat definitiv.

7.32. In cadrul prezentei Campanii, participantii sunt identificati preliminar prin intermediul numarului de telefon mobil.

7.33. Numarul de inscrieri in Campaniei pentru un participant unic identificat prin acelasi numar de telefon mobil este limitat la 10 inscrieri/zi calendaristica. O inscrierere inseamna inscrierea unui singur cod alfanumeric printr-o singura actiune sau inscrierea dintr-o singura actiune a doua coduri alfanumerice unice.

7.34. Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod/uri invalid/e sau deja inscris/e in Campanie de catre acelasi participant sau un altul, are ca rezultat blocarea participantului in Campanie pentru 24 de ore (blocare temporara), participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul de timp specificat. Participantul va avea posibilitatea de a inscrie coduri unice alfanumerice in Campanie, inscriind un cod sau doua coduri valide dupa expirarea termenului de 24 de ore de blocare.

7.35. O noua incercare de inscriere de 5 ori consecutiv a unui/unor cod/uri invalid/e sau deja inscris/e in Campanie de catre acelasi participant sau un altul, dupa deblocarea temporara, are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului ( blocare definitiva), acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

7.36. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

7.37. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul alfanumeric nu este valid etc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:

a. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului pe care figureaza codul unic alfanumeric, coduri ce sunt reclamate ca nu pot fi inscrise in Campanie. Participantul poate face dovada detinerii acestor coduri prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea " pentru campania “Castiga premii pe ritmul tau!”.

b. In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei de catre participantul (A), a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant (B), Agentia Digitala il va contacta pe participantul (B) inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon mentionat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii capacului pe care se afla tiparit codul unic alfanumeric inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul (B) poate face dovada detinerii codului unic alfanumeric revendicat prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea pentru campania” Castiga premii pe ritmul tau!".

c. Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. In acest sens, Organizatorul poate solicita initial ambilor participanti dovada detinerii elementelor identificatoare mentionate la punctele a.si b., respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin email la o adresa ce le va fi comunicata telefonic.

d. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat mai sus, renunta de bunavoie la inscriere sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada a elementelor identificatoare solicitate.

e. In cazul in care participantul (B) motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat a dovezii detinerii elementelor identificatoare, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore. Participantului care initiaza sesizarea (A) nu i se poate acorda prelungirea termenului initial de 48 de ore.

f. In situatia in care, prin acordarea acestor termene de 48 de ore, durata campaniei ar fi depasita, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proportional cu durata ramasa din campanie, in asa fel incat ambii participati (A si (B) sa aibe termene egale.

g. In situatia in care, prin acordarea acestor termene de 48 de ore, durata campaniei ar fi depasita, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proportional cu durata ramasa din Campanie, in asa fel incat ambii participati (A si (B) sa aibe termene egale.

7.38. Organizatorul direct sau prin Agentia Digitala, nu poate fi tinut responsabil pentru situatiile in care din cauza timpului limitat pana la incheierea Campaniei, procedurile de verificare in cazul sesizarilor privind codurile alfanumerice sau orice alte situatii care necesita verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfarsit, iar participantii implicati in verificari nu pot inscrisi sau validati si, dupa caz, nu pot intra in baza de date pentru atribuire a premiilor disponibile la momentul respectiv.

7.39. Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda coduri unice alfanumerice extra in cazul in care unul sau mai multi consumatori sesizeaza existenta unor coduri unice alfanumerice ilizibile inscriptionate pe ambalajele Produselor Participante si Participantul face dovada existentei acestei situatii in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data sesizarii sale prin trimiterea prin email, la o adresa de email comunicata de catre Organizator sau de catre Agentia Digitala exclusiv telefonic, a unei fotografii/scan cu capacul evidentiind ilizibiltatea codului unic alfanumeric/codurilor unice alfanumerice. Codurile unice alfanumerice extra vor fi comunicate Participantilor solicitanti dupa verificarea fotografiilor/fisierelor de tip scan trimise prin email, in termen de maxim 48 de ore (din zile lucratoare) de la primirea emailului, prin email sau in cadrul unei convorbiri telefonice, in urma respectarii procedurii de verificare a codului unic alfanumeric din capac.

7.40. IN SCOPUL VALIDARII SI INTRARII IN POSESIE A PREMIILOR, PARTICIPANTII TREBUIE SA PASTREZE OBLIGATORIU CAPACELE PRODUSELOR PARTICIPANTE CE CONTIN CODURILE UNICE ALFANUMERICE CE AU FOST INSCRISE SI PE BAZA CARORA AU FOST DESEMNATI CASTIGATORI, astfel incat, in cazul revendicarii unuia sau mai multor premii, sa poata prezenta in original acest element identificator.

7.41. In scopul realizarii verificarilor determinate de situatiile descrise la Art.7.37, Participantii trebuie sa pastreze capacele Produselor Participante continand codurile unice alfanumerice inscrise corect in Campanie pe toata durata Campaniei. In situatia in care Organizatorul solicita unui Participant sa faca dovada in termen de 48 de ore a detinerii capacului ce contine un anumit cod unic alfanumeric inscris, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligatia sa raspunda solicitarii in termenul acordat, sub sanctiunea anularii inscrierii aferente codului unic alfanumeric respectiv.

7.42. In situatiile in care din motive independente de Organizator, aplicatia mobila Coke Scan nu functioneaza, consumatorii se pot inscrie in Campanie prin intermediul website-ului. In situatia in care din motive independente de Organizator website-ul nu functioneaza, consumatorii se pot inscrie in campanie prin intermediul aplicatie mobile Coke Scan. In situatia improbabila in care nici aplicatia Coke Scan si nici website-ul Campaniei nu functioneaza, Organizatorul prin intermediul Agentiei Digitale va depune toate eforturile posibile pentru a restabili functionalitatea acestora cat mai urgent.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

8.1. Pana la validarea finala un participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final:

A. pentru premile din categoria A revendicarea se face online sau la momentul primirii SMS-ului prin care a fost informat ca a castigat, iar validarea si punerea in posesie se va face virtual direct pe site-ul www.fashiondays.ro;

B. pentru premile din categoria B revendicarea se face telefonic respectand procedurile descrise la art 8.10 - 8.17, iar validarea si punerea in posesie se face prin intermediul unei firme de curierat, respectand procedurile descrise la art 8.18 si prin predarea capacului ce contine codul alfanumeric declarat castigator;

C. pentru premiile din categoria C, revendicarea se face online la momentul inscrierii codurilor unice alfanumerice din cele doua capace, iar validarea si punerea in posesie se face in Centrul de Premiere special amenajat de catre Organizator la Untold Festival / Neversea, prin scanarea codului de bare primit prin SMS din partea Organizatorului sau prin prezentarea capacelor ce au inscrise fiecare cate un cod castigator;

Centrul de premiere special amenajat de catre Organizator va fi pozitionat in zona special amenajata din locatia in care se desfasoara evenimentul Untold / Neversea si va fi marcat cu inscrisuri vizuale, marca Coca-Cola, usor de identificat;

D. pentru premiul din categoria D, revendicarea se va face telefonic respectand procedurile descrise la art 8.10 - 8.17, iar validarea si punerea in posesie se va face de catre Organizator la termenele specificate la art 8.20 si la locul indicat ce va fi dezvaluit doar castigatorului, prin predarea capacului ce contine codului alfanumeric declarat castigator.

Revendicare online, validarea si punerea in posesie a premiilor

Premiile din categoria A

8.2. Dupa tragerile la sorti instant, castigatorii Premiilor vor putea revendica online si vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare cu informatii despre premiul castigat.

8.3. In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, Participantii vor avea si un link unic, denumit ” link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singura data, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicarea sa prin SMS, pentru revendicarea unui singur premiu.

8.4. Prin link-ul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei Digitale o poza cu capacul ce contine codul unic alfanumeric declarat castigator prin incarcarea in interfata, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare cu privire la castigare premiului ce contine si link-ul de revendicare,.

8.5. Categoriile de date necesare revendicarii premiului, pe langa cele de la creare cont, sunt: localitatea si confirmarea adresei de email sau furnizarea alteia in scopul primirii electronice, prin intermediul emailulul, a codului de voucher.

8.6. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare (este vorba despre fotografia capacului ce contine codul unic alfanumeric declarat castigator indicata la art. 8.4).

8.7. La finalul procedurilor de prevalidare, respectiv verificarea pozei capacului Produsului Participant, ce contine codul unic alfanumeric inscris si extras castigator, castigatorul este prevalidat si se incep procedurile de validare si intrare in posesia premiului.

8.8. Punerea in posesia premiilor se va face prin intermediul emailului, prin grija directa a Agentiei Digitale in termen de maxim 10 de zile lucratoare de la prevalidarea premiului, la adresa de email furnizata sau confirmata de catre castigator in pasul de revendicare online a premiului. Castigatorul va primi codul voucherului si conditiile de utilizare ale acestuia.

8.9. Utilizarea premiilor din categoria A ce constau in vouchere Fashion Days, se va face direct pe site-ul www.fashiondays.ro unde castigatorii isi pot comanda produse disponibile urmand procedura aflata pe acest website.

Premiile din categoria B si premiul din categoria D

8.10. Participantii care au fost desemnati castigatori (potentiali castigatori) ai premiilor din categoria B sau premiului din categoria D, vor fi contactati telefonic de catre Agentia Digitala. Fiecare potential castigator al Premiilor va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen de 2 zile lucratoare de la desemnarea acestuia si tragerea la sorti, de minim 3 ori, la distanta de minim 2 ore intre apeluri si/sau in zile diferite. In cazul in care acesta nu poate fi contactat in acest termen (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc.), acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, rolul de potential castigator revenindu-i primei rezerve. Aceasta procedura se va repeta pentru fiecare rezerva in cazul in care nu una sau mai multe dintre rezervele extrase nu pot fi validate. In cazul in care nici rezervele nu pot fi validate drept castigatori, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

8.11. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la apelul telefonic identitatea si scopul apelului si faptul ca este potentialul castigator al unui premiu, urmand a parcurge impreuna procedura de validare. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, participantilor li se va comunica fara echivoc faptul ca acestia nu pot fi validati ca si castigatori ai unui premiu pana cand nu se indeplinesc anumite conditii conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

8.12. In situatia in care castigatorul este minor, se va solicita telefonic discutarea cu un parinte/reprezentant legal in vederea prevalidarii, validarii si revendicarii premiului. In cadrul apelului cu parintele/reprezentantul legal al potentialului castigator, acestuia i se va solicita acordul pentru (i) inregistrarea convorbirii si (ii) acordul ca minorul sa primeasca acest tip de premiu. Ulterior solicitarii acordurilor mai sus mentionate, parintelui/reprezentantului potentialului castigator i se va solicita comunicarea urmatoarelor date personale: calitatea juridica in relatia cu minorul declarat potential castigator, numarul de telefon de contact si confirmarea disponibilitatii deplasarii pentru punerea in posesia premiului.

8.13. Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul validarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax, in termen de 48 (patruzeci si opt) de ore din zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului urmatoarele:

1. O poza lizibila a capacului ce contine codul declarat castigator;

2. copie lizibila a documentului de identitate; Copia documentului de identitate este solicitata pentru acest tip de premiu, intrucat valorea unitara a acestuia depaseste limita maxima de neimpozabilitate si Organizatorul are obligatia conform legii de a intocmi declaratii fiscale cu privire la atribuirea premiilor impozabile

3. o declaratie de castigator, formular tip, furnizat de catre Organizator, ce trebuie completata integral cu datele solicitate si semnata de catre potentialul castigator.

8.14. Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca documentele solicitate si trimise prin email la adresa comunicata de catre reprezentantii Organizatorului, sunt lizibile, iar informatiile pe care acestea le contin pot fi identificate cu usurinta.

8.15. In cazul in care termenul acordat nu a fost respectat sau daca potentialul castigator trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, premiul este invalidat de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost desemnate conform mecanismului descris in prezentul Regulament, reluandu-se procedura de validare cu rezerva.

8.16. Organizatorul si Agentia Digitala implicata in derularea prezentei Campanii nu sunt raspunzatoare sub niciun aspect sau forma pentru imposibilitatea participantilor de a efectua fotografii/scan/copii si de a le transmite Organizatorului sau reprezentantilor acestuia prin modalitatea solicitata, respectiv email.

8.17. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografilor de verificare.

8.18. Expedierea premiilor din categoria B se va face prin curier prin grija directa a Agentiei Digitale si pe seama Organizatorului in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la prevalidare electronica.

8.19. Validarea finala a premiilor din categoria B va avea loc dupa momentul livrarii premiului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de revendicare. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator, prin intermediul Agentiei Digitale, (in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului) cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si cu codul unic alfanumeric extras castigator. Daca aceste date corespund se preda de catre castigator capacul corespunzator, curierul va preda premiul castigatorului, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate de castigator si mentionate in Procesul verbal, si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau capacul cu codul unic alfanumeric prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Organizatorului, capacul cu codul unic alfanumeric solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Validarea va avea loc dupa ce capacul ajunge in posesia Agentiei Digitale, intr-un termen estimat de maxim 7 zile lucratoare dupa intrarea in posesie a premiului.

8.20. Intrarea in posesia premiului din categoria D se va face in termen de 90 zile calendaristice de la data prevalidarii finale a castigatorului. Acest termen este necesar pentru a putea stabili impreuna cu furnizorul autoturismului toate datele necesare pentru a pune castigatorul in posesia premiului in cele mai bune conditii. La data intrarii in posesia autoturismului, castigatorul trebuie sa predea Organizatorului capacul sau capacele ce contin/e codul/urile declarat/e castigator/oare in baza unui proces verbal de predare-primire.

Premiile din categoria C

8.21. Dupa tragerile la sorti instant, castigatorii Premiilor vor putea revendica online si vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare cu informatii despre premiul castigat.

8.22. In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, Participantii vor avea si un link unic, denumit ” link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singura data, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu.

8.23. Prin linkul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii este solicitata o poza cu cele doua capace ce contin fiecare cate un codul unic alfanumeric declarat castigator spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei Digitale prin incarcarea in interfata aplicatiei, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare cu privire la primul castigat care contine si link-ul de revendicare.

8.24. Categoriile de date necesare revendicarii premiului, pe langa cele de la creare cont, sunt: localitatea si confirmarea adresei de email sau furnizarea alteia in scopul primirii electronice, prin intermediul emailulul, a informatiilor de intrare in posesia premiului.

8.25. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare (este vorba despre fotografia capacelor ce contin fiecare cate un codul unic alfanumeric declarat castigator indicata la art 8.16 de mai sus).

8.26. La finalul procedurilor de prevalidare, respectiv verificarea pozei celor doua capace a Produselor Participante, ce contine codurile unice alfanumerice inscrise si extrase castigatoare, castigatorul este prevalidat si se incep procedurile de validare si intrare in posesia premiului.

8.27. In termen de 10 zile lucratoare de la data prevalidarii, castigatorul va primi un email, pe adresa de email furnizata sau confirmata in pasul de revendicare online, ce va contine un cod de bare ce il poate folosi ulterior pentru accesul la eveniment.

8.28. Validarea si punerea in posesie a premiilor din categoria C ce constau in abonamente pentru doua persoane la Untold Festival sau Neversea se face direct doar in Centrul de Premiere reprezentat de standul Coca-Cola plasat langa punctul de acces la Untold Festival sau Neversea.

8.29. Participantii desemnati castigatori trebuie sa se prezinte la stand, sa solicite verbal primirea premiului, SA PREZINTE OBLIGATORIU cele doua capace care au tiparite codurile alfanumerice inscrise in participarea castigatoare SAU sa scaneze codul de bare primit prin EMAIL cu dispozitivul mobil de citire ce are instalat o aplicatie specializata de validare a codurilor de bare din inscrierile castigatoare si sa prezinte de asemenea cartea de identitate. Organizatorul prin intermediul personalului de la stand, va verifica cu ajutorul tabletei si al aplicatiei special dezvoltate si instalate pe tableta, validitatea codului de bare sau daca codurile alfanumerice corespunde unei inscrieri castigatoare. Daca aceste doua coduri apartin unei inscrieri castigatoare a unui premiu din categoria C, un mesaj in acest sens va aparea pe ecran, premiul va fi considera validat si personalul din locatie, care asista la validare, ii va oferi pe loc premiul, respectiv accesul la eveniment pentru el si inca o persoana.

8.30. Validarea si punerea in posesie a premiilor de tip C se poate face exclusiv la standul Coca-Cola aflat langa punctul de acces la Untold Festival/Neversea din Cluj-Napoca/Constanta in intervalul 1 - 4 august 2019, respectiv 04-07 Iulie 2019, in fiecare zi a festivalului in intervalul orar in care se permite accesul de catre organizatorul festivalului. Programul orar de acces la festival va fi anuntat ulterior in mod public de catre organizatorul festivalului.

8.31. Castigatorii vor primi prin SMS sau prin apel telefonic de la Organizatorul Campaniei, detalii cu privire la locatie, programul de acces, localizarea standului Coca-Cola la festival etc, cu cel putin 3 zile inainte de inceperea evenimentului.

8.32. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, reprezentantul Organizatorului constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate in contul creat la inscriere in Campanie (in aplicatia mobila CokeScan sau in Website) si datele personale evidentiate de actul de identitate si/sau codurile alfanumerice tiparite pe cele doua capace promotionale si/sau codul de bare pe care il prezinta spre scanare la Centrul de premiere sau nu prezinta reprezentantului Organizatorului documentul solicitat si/sau capacele cu codurile alfanumerice declarate castigatoare, potentialul castigator poate fi invalidat si va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. Premiile invalidate la data evenimentului nu vor mai putea fi reatribuite.

8.33. In situatia in care un potential castigator este invalidat, din motivele specificate la art. 8.32, acesta impreuna cu insotitorul sau nu vor putea participa la Festival, Organizatorul neavand nicio obligatie sa despagubeasca castigatorul si pe insotitorul acestuia pentru eventuale cheltuieli ocazionate de deplasarea la festival, indiferent de natura cheltuielilor (transport, cazare, hrana etc).

8.34. Capacele promotionale ce contin codurile alfanumerice folosite pentru revendicarea unuia sau mai multor premii pot fi retinute de catre personalul Organizatorului din Centrele de Premiere la momentul predarii premiilor castigate. Aceasta conditie nu este obligatorie, fiind la libera decizie a Organizatorului Campaniei aplicarea acesteia sau nu pe toata durata festivalului sau pe o perioada mai scurta.

8.35. De asemenea, in cadrul procedurii de predare a premiului, participantului i se va solicita ca la momentul validarii premiului si primirii acestuia, sa semneze un proces verbal colectiv de predare-primire a premiului. Pentru acordarea premiului, Organizatorul va putea solicita o dovada scrisa a acordului unui parinte sau reprezentant legal, chiar daca minorii sunt insotiti de parinte sau reprezentant legal. Aceste procese verbale vor avea forma unor tabele colective si vor cuprinde ca si date urmatoarele: numele si prenumele castigatorilor care s-au prezentat la Centrele de Premiere, care au indeplinit toate formalitatile de mai sus si care au intrat in posesia premiilor, numarul de telefon mobil cu care s-au inscris in campanie si au castigat si numele si prenumele persoanei ce ii insoteste. Atat castigatorul, cat si persoana care il insoteste pe baza invitatiei pentru 2 persoane castigata, vor primi din partea Organizatorului Campaniei, la momentul validarii si punerii in posesie a premiului, o bratara sau bilet de acces.

8.36. Minorii desemnati castigatori cu varsta de peste 16 ani, sunt obligati sa vina la eveniment insotiti de un parinte sau reprezentant legal. Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor .

SECTIUNEA 9. ERORI, ETICHETE SI CAPACE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace/etichete promotionale care fac parte din alte campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor/etichetelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si prin formular electronic in afara Perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.2. The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agentia Digitala si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind capacele si etichetele, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor/etichetelor Produselor Participante. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor/etichetelor Produselor Participante castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand invalidarea acestora ca si castigatori, si, dupa caz, raspunderea personala si exclusiva.

10.3. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul ca in situatia in care din motive independente de el, nu poate oferi in termenul prevazut in regulament premiul asignat, poate oferi ca premiu un produs similar ca functionalitate sau din aceeasi categorie de produse, avand o valoare comerciala echivalenta.

10.5. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la:

· Codurile inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;

· Mesajele/formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte inscrise prin WEBSITE sau APP CokeScan;

· Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;

· Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

· Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorului;

· Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul sau aplicatia mobila CokeScan, cat si alte servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului/Aplicatiei mobile CokeScan este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, WEBSITE-ul/Aplicatia Mobila Coke Scan nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.

· Expedierea capacelor/etichetelor originale ale Produselor Participante, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat);

· Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primita o inscriere nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.

· Cazurile in care adresa de e-mail completata la momentul inscrierii codului alfanumeric pentru inscriere in Campanie nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde sau contacta Participantul la Campanie;

· Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

· Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca:

a) detine capacul/eticheta in original continand codul care a stat la baza alocarii premiului; si

b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere atat pentru participarile prin WEB, cat si pentru participarile exclusiv prin aplicatia mobila CokeScan, al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie;

· Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

· Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;

· Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

· Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

10.6. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

10.7. Codurile tiparite pe partea exterioara a capacelor sau etichetelor Produselor Participante, cat si codurile printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne, sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie.

10.8. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.

10.9. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care vor inscrie codul online.

10.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

10.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.12. Prin participarea la Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

d. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.13. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare a o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv, in mod special, prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

12.2. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agentia Digitala a fost desemnata de Organizator sa prelucreze datele cu caracter personal in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei, in calitate de persoana imputernicita.

Categoriile de persoane viziate

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:

a) Participantii;

b) parintii / reprezentantii autoritatii tutelare a Participantilor (in cazul in care Participantul are varsta intre 16-18 ani).

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

Nota : In cazul Participantilor cu varsta de 16 ani, Organizatorul nu va prelucra datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei pentru alte campanii de marketing, respectiv nu va folosi aceste date pentru a transmite comunicari comerciale sau pentru alte analize si profilari pentru scop de marketing.

b) plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate, verificarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor minorilor atunci cand prelucram aceste date pe baza de consimtamant; sau prelucrarea datelor parintilor / reprezentantilor autoritatii tutelare in cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa ( obligatia legala a Organizatorului);

c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora; de asemenea, atunci cand inregistreaza convorbirile telefonice cu participantii. Inregistrarea convorbirilor ajuta Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul relevant. De asemenea, aceste inregistrari telefonice pot fi folosite pentru a verifica modul in care au fost solutionate cererile adresate de petenti sau in cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activitatii de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar daca Organizatorul va avea acordul interlocutorului ( interesul legitim al Organizatorului);

d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie ( obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. Daca castigatorii isi retrag consimtamantul pentru scop de marketing, Organizatorul nu va mai putea transmite ofertele si invitatiile sale sau castigatorii nu vor putea participa la loteriile promotionale, sondajele si chestionarele Organizatorului. De asemenea, in cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru Participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Participantii in mod direct, inclusiv prin intermediul WEBSITE-ului Campaniei sau aplicatie mobile CokeScan.

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participantilor catre:

• reprezentantii legali sau parintii Participantilor minori;

• partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite de operator (cum ar fi Agentia Digitala etc.), implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei si acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;

• furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web (cum ar fi Agentia Digitala);

• furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.;

• autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul the Coca-Cola Company, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE).

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 5 ani. Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.

De asemenea, datele personale ale castigatorilor care se inscriu in baza de marketing a Organizatorului (de exemplu, se aboneaza sa primeasca comunicari comerciale din partea Organizatorului) vom pastrate timp de 5 ani de la data ultimei interactiuni cu consumatorul (de exemplu ultima, data cand s-a inscris intr-o promotie derulata de Organizator), cu exceptia cazului in care isi retrag consimtamantul mai devreme / se opun prelucrarii pentru scop de marketing.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata.

In conformitate cu cerintele GDPR, persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

· acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

· si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

· datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

· datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica.

e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

· in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

· in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

· in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

· in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimitre o solicitare prin accesarea linkului de mai jos:

https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/ba604120-1c2e-461d-9be8-31d11aa35610 .

In situatia in care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta : Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (receptie parter Coca-Cola HBC Romania SRL)

Email : DataProtectionOffice@cchellenic.com

De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului) pentru prelucrarile efectuate prin WEBSITE sau aplicatia mobila CokeScan utilizand setarile relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile in WEBSITE sau in aplicatia mobila CokeScan.

g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Prezentul Regulament Oficial de derulare al campaniei “ Castiga premii pe ritmul tau!” 2019 cuprinde si fac parte din acesta a urmatoarelor politici:

  • Politica de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor site-ului www.cokescan.ro
  • Politica de confidentialitaten si de protectie a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor aplicatiei mobile CokeScan
  • Politica de cookies a site-ului www.cokescan.ro
  • Politica de cookies a aplicatiei mobile CokeScan

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe www.cokescan.ro.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- pierderea bazelor de date care contin codurile alfanumerice promotionale;

- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

- erori in tiparirea codurilor alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;

- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. MINORII

16.1. Minorii (persoanele fizice cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintelui/reprezentatului legal.

16.2. Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv pentru care, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA REPREZENTANTULUI LEGAL, RESPECTIV A PARINTELUI/TUTORELUI MINORULUI . Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.

SECTIUNEA 17. SESIZARI

17.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail Ro.Contact@cchellenic.com, sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

18.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

18.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.cokescan.ro, sau poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00(cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

18.3. Numarul de telefon disponibil pentru revendicarea premiilor ce va fi comunicat exclusiv castigatorilor apartine retelei Digital Cable Systems. Tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat.

18.4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in intr-un exemplar original si 4(patru) exemplare duplicat, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial, unul va fi predat către Organizator, cate unul catre Parteneri și unul Agenției Digitale.

Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

Prin SYSCOM DIGITAL

ACT ADITIONAL NR. 1 LA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Castiga premii pe ritmul tau!

Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare ”Organizatorul ), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2300/2009, cod unic de inmatriculare RO 474152, in calitate de Organizator al Campaniei promotionale ”Castiga premii pe ritmul tau! (”Campania”),

in temeiul Art. 1.5. SECTIUNEA 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei,

doreste sa modifice art. 6.16.1, litera f) , 6.16.3, litera b) si sa adauge litera d) la art 6.16.3 si art.7.13 ale Regulamentului Oficial al Campaniei autentificat sub nr. 927 din data de 03 Mai 2019 de Biroul Individual Notarial Lazar Tamara Elena, dupa cum urmeaza:

Art. 1 Organizatorul decide sa modifice art.6.16.1, litera f), art.6.16.3 litera b) aflat in „S ECTIUNEA 6.PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA ”, astfel:

6.16.1 f) Participarile valide dintr-un anumit interval de extragere pentru premiul instant participa la tragerea la sorti aferenta doar acelui interval de extragere, acestea nemaifiind introduse ulterior in nicio alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu. De exemplu: un cod unic alfanumeric valid inscris la ora 11:05:00 participa doar la trageri la sorti aleatorii si instant pentru cele 5 premii acordate in intervalul 11:00:00 – 11:59:59, nemaifiind introdus intr-o alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu. Exceptie de la exemplu oferit se face doar daca in intervalele de extragere precedente nu s-au alocat toate cele 5 premii, atunci codul alfanumeric inscris intr-un interval de extragere va participa si la alte extrageri de premii nealocate.

6.16.3 b) Participarile valide inregistrate intr-o zi calendaristica din perioada Campaniei participa la tragerile la sorti aferente acelei zile, acestea nemaifiind introduse ulterior in nicio alta baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu dintr-o alta zi calendaristica decat cea inscrierii codului valid. Exceptie de la aceasta regula se face doar in cazul in care nu s-au alocat toate cele 20 de premii intr-o zi calendaristica, codurile inscrise in urmatoare zi vor participa si la extragerile de premii nealocate in ziua precendenta.

Art. 2 Organizatorul decide sa adauge litera d) in cadrul art.6.16.3 aflat in „SECTIUNEA 6.PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA”, astfel:

6.16.3 d) Pentru fiecare cod valid declarat castigator, al acestui tip de premiu, din cadrul acestei Campanii se va extrage un potential castigator si 3 (trei) rezerve.

Art. 3 Organizatorul decide sa modifice articolul 7.13 din „ SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI. Litera A Participarea in Campanie prin Aplicatia mobila CokeScan ”, astfel:

7.13. Pentru a putea participa in Campanie si a castiga unul din premiile puse la dispozitie de Organizator prin intermediul Aplicatiei mobile CokeScan, utilizatorii trebuie sa descarce Aplicatia mobila CokeScan din AppStore (pentru posesori de telefoane cu sistem de operare iOS) sau Magazin Play (pentru posesori de telefoane cu sistem de operare Android) si sa o acceseze, urmand pasii descrisi la art. 7.14.

Descarcarea Aplicatiei mobile CokeScan se poate face direct din magazinul Play (Android) la adresa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coke.cokescan si din magazinul AppStore (iOS) la adresa: https://itunes.apple.com/ro/app/coke-scan/id1220393529?mt=8 .

Art. 4 Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei pe care il modifica si completeaza in mod corespunzator in ceea ce priveste obiectul acestui Act aditional, restul prevederilor din Regulamentul Oficial neafectate de prevederile prezentului, raman nemodificate. Prezentul Act Aditional se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei.

Art. 5 Prezentul Act aditional a fost redactat de catre Syscom Digital SRL, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat intr-un singur exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 4 (patru) duplicate care au aceeasi forta probanta ca si originalul, din care 1 exemplar s-a depus in arhiva biroului notarial si 3 (trei) exemplare s-a eliberat partii si va fi facut public prin aceleasi modalitati prin care s-a publicat Regulamentul Oficial al Campaniei.

Organizator,

Coca-Cola HBC Romania S.R.L. prin reprezentant,

SYSCOM DIGITAL S.R.L.