Politica de Confidențialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE

Prin prezenta Politica, Coca-Cola HBC Romania SRL („CCHBC”), denumita Organizatorul, cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la RC cu nr. J23/2300/2009, avand CUI RO 474152, precum si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei "Premii de gaming ca sa nu mai ai scuze cand pierzi!" editia 2020 , avand website-ul www.cokescan.ro (denumita Campanie) se obliga sa respecte cerintele legislatiei nationale si prevederile “ Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ” („GDPR”).

Organizatorul este operatorul de date cu caracter personal (DCP) ale persoanelor vizate. Societatile comerciale implicate, confromRegulamentului de organizare si desfasurare a Campaniei " Premii de gaming ca sa nu mai ai scuze cand pierzi!", editia 2020 au fost desemnate de Organizator sa prelucreze datele cu caracter personal in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei, in calitate de persoana imputernicita de operator.

CCHBC si colaboratorii sai se angajeaza sa pastreze confidentialitatea DCP ale participantilor in cadrul Campaniei si sa protejeze DCP pe care dvs. ni le furnizati. Va punem la dispozitie aceasta politica privind prelucrarea DCP pentru a va informa ce vom face cu DCP pe care le dvs. ni le furnizati. Prin transmiterea DCP catre noi, acceptati conditiile descrise in prezenta Politica si sunteti de acord ca putem colecta si prelucra DCP ale dvs.

Categoriile de persoane vizate

Organizatorul va prelucra DCP ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:

a) Participantii si/sau vizitatorii website-ului din cadrul Campaniei;

DCP colectate si prelucrate in cadrul Campaniei

Pentru participantii/vizitatorii (persoanele vizate) ai website-ului, se colecteaza urmatoarele DCP:

• numele si prenumele, numarul de telefon, data de nastere, adresa de email;

• detalii privind vizitele dvs. pe acest website si informatiile colectate prin modulele cookies si prin alte tehnologii de urmarire, inclusiv, dar fara a fi limitate la, adresa dvs. IP si numele de domeniu, versiunea de browser si a sistemului de operare, datele de trafic, datele privind locatia, log-uri web si alte date de comunicare.

• inregistrarea corespondentelor dvs. pentru imbunatatirea serviciilor furnizate de CCHBC si ale partenerilor din Campanie;

• cand dvs. vizitati sau interactionati cu website-ul, CCHBC Romania si tertele pe care le-a contractat pentru a-i oferi servicii, pot colecta informatii anonime prin trei surse:fisiere log de pe servere, cookies (A se citi Politica de cookies_website atasata) si pixel tag-uri.

I. Fisiere log stocate pe webserver

Adresa dvs. IP identifica un numar care va este adresat automat computerului dumneavoastra prin ISP (Internet Server Provider) la conectarea in Internet. Acest numar este identificat si logat automat in fisierele de pe servere sau ori de cate ori viziatati website-ul, impreuna cu durata vizitei si pagina pe care o vizitati. Folosim adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale website-ului, pentru a diagnostica eventuale problemele cu serverele si pentru a le administra. Putem, de asemenea, sa folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor care nu sunt de acord cu Termenii de utilizare ai website-ului. Colectarea adreselor IP este o procedura standard pe Internet si este utilizata automat de multe website-uri. CC HBC Romania nu va colecta DCP, de exemplu, nume si prenume, adresa, numar de telefon sau adresa de email, decat in cazul in care ni le veti furniza prin dorinta proprie si prin consimtamant, ca manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate prin care dvs. acceptati, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc. Daca nu doriti ca DCP ale dvs. sa fie colectate, va vom ruga sa nu ne trimiteti astfel de date. DCP pe care au fost trimise – in cazul in care nu este specificat altfel – pot fi folosite in urmatorul mod: stocare si procesare pentru o mai buna intelegere a nevoilor dumneavoastra si imbunatatirea produselor si serviciilor noastre; contactarea (in cadrul promotiilor: aceasta poate fi facuta de catre terte parti care vor actiona in calitate de persoane imputernicite de operator, conform instructiunilor noastre); cand va fi cazul, inaintarea DCP despre utilizatorii sau vizitatorii site-ului nostru – decat exclusiv intr-o forma pseudonimizata de catre terte parti. Nu vom vinde, inchiria sau folosi in alte scopuri de marketing DCP ale dvs. sau cele ale unor terte persoane catre terte parti. Le solicitam tutorilor legali sa ia la cunostinta ca, CCHBC Romania va folosi DCP in conformitate cu aceasta politica. In orice caz, DCP care sunt trimise voluntar de catre copiii sub 16 ani in schimbul de emailuri, in sesiuni de chat sau in buletine de informare etc. vor fi tratate de catre terte parti ale Campaniei ca fiind email-uri cu comunicari nedorite (spam).

II. Pixel Tag-uri - informatii plasate automat pe calculator

Website-ul www.cokescan.ro poate folosi asa-numitele “ pixel tag-uri”, “GIF-uri transparente” sau asemenea ajutoare (numite in mod obisnuit “ pixel tag-uri”) pentru a colecta date statistice de baza despre folosiriea website-ului si reactiilor despre acesta. Pixel Tag-urile permit unui numar de vizitatori care au vizitat anumite pagini ale website-ului sa fie numarati, sa fie oferite servicii de brand si sa face analizarea eficacitatii promotiei si a campaniilor de publicitate. Cand sunt folosite sub forma unor mesaje pe e-mail formatatate HTML, pixel tag-urile pot informa expeditorul daca si cand e-mailul a fost deschis etc.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, de exemplu, dar fara a se limita la: site mobil, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe website www.cokescan.ro si aceste inscrieri se vor supune in totalitate Regulamentului Oficial al Campaniei. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, cum ar fi, dar fara a se limita, la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor etc.

Pentru castigatori:

• copia cartii de identitate in situatia cand premiile depasesc valoarea de 600 de lei, declaratie de castigator, formular tip furnizat de catre Organizator, ce trebuie completata integral cu DCP solicitate si semnata de catre potentialul castigator, precum si DCP cuprinse in procesul verbal de predare-primire premiul de catre castigator;

• participantii pot afla daca sunt castigatori si prin intermediul paginii web denumita CASTIGATORI afisata pe website-ul www.cokescan.ro, introducand in campurile aferente, numele, prenumele cu care s-au inscris in Campanie. Baza de date cu numele castigatorilor prin intermediul careia consumatorii isi pot cauta numele pentru a afla daca sunt castigatori, va fi actualizata in timp real sau dupa validarea fiecarui castigator, atunci cand procedura prevede acest lucru

Scopul prelucrarii DCP

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii DCP: consimtamant in conformitate cu art. 6(1)(a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

b) plata taxelor, impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate, verificarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor tutorilor in cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa (obligatia legala a Operatorului);

c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a Campaniei pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora; de asemenea, atunci cand se inregistreaza convorbirile telefonice. Inregistrarea convorbirilor sprijina Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul relevant. De asemenea, aceste inregistrari pot fi folosite pentru a verifica modul in care au fost solutionate cererile adresate de petenti sau in cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activitatii de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar daca Organizatorul va avea acordul interlocutorului ( interesul legitim al Operatorului);

d) activitati de arhivare sau statistice, daca sunt cerute de legislatie ( obligatia legala a Operatorului).

in cazul in care consimtamantul constituie temeiul juridic pentru prelucrarea DCP, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. Daca castigatorii isi retrag consimtamantul pentru scopul de marketing, Organizatorul nu va mai putea transmite ofertele si invitatiile sale sau castigatorii nu vor putea participa la loteriile promotionale, sondajele si chestionarele Organizatorului. De asemenea, in cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea DCP in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare, fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale DCP care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea DCP necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa, destinatarii si circulatia DCP

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care i le furnizeaza participantii/vizitatorii in mod direct, inclusiv prin intermediul Website-ului Campaniei ( www.cokescan.ro).

Organizatorul poate dezvalui DCP ale Participantilor catre:

• parteneri ai Organizatorului, actionand ca persoane imputernicite de operator (cum ar fi Agentia etc.), implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei si acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;

• furnizori de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web (cum ar fi Agentia etc.);

• furnizori de servici de hosting web si centre de date etc.;

• autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul The Coca-Cola Company, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Securitatea DCP

In functie de riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate identificate si formalizate in Evaluarea impactului asupra protectiei datelor (DPIA) din cadrul Campaniei pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, CCHBC si persoanele imputernicite de oprerator pun in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu GDPR. Respectivele masuri se revizuiesc si se actualizeaza daca este necesar pe timpul derularii campaniei impotriva accesului persoanelor neautorizate si impotriva prelucrarii ilegale, a pierderilor accidentale, a distrugerii si deteriorarii atunci cand sunt online.

Transferul DCP

Nu se vor transfera DCP ale Participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE).

Durata de pastrare a DCP

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, DCP pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani. Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si de plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile de minim 6 ani.

De asemenea, DCP ale castigatorilor din Campanie se inscriu in baza de marketing a Organizatorului (de exemplu, se aboneaza sa primeasca comunicari comerciale din partea CCHBC) vor fi pastrate timp de 3 ani de la data ultimei interactiuni cu participantul (de exemplu, ultima data cand s-a inscris intr-o promotie a Organizatorului), cu exceptia cazului in care persoana vizata isi retrage consimtamantul mai devreme sau se opun prelucrarii in scop de marketing.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legislatiei nationale si GDPR, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi descrise mai jos:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu DCP, precum si idreptul la informarea privind specificul prelucrarii, cum ar fi: scopul, categoriile de DCP prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a DCP prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea DCP incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea DCP atunci cand:

· acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

· si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea DCP si Organizatorul nu le mai poate prelucra pentru alte temeiuri legale;

· DCP trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la DCP prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica.

e) Dreptul la restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

· in cazul in care contesta corectitudinea DCP, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

· persoanele vizate se opun stergerii DCP, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

· in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de DCP in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

· in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza DCP prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu, in format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita DCP ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimitre o solicitare prin accesarea linkului de mai jos:

https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/ba604120-1c2e-461d-9be8-31d11aa35610 .

In situatia in care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizand informatiile din sectiunea Contact.

De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului) pentru prelucrarile efectuate prin Website-ul Campaniei, utilizand setarile relevante sau sau folosind datele de contact sau mijloacele de comunicare disponibile pe Website.

g) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

in situatia in care are loc o eventuala incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, CCHBC notifica acest lucru Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in termen de maxim72 de ore de la data la care a luat cunostinta de aceasta. De asemenea, CCHBC va informa persoana vizata cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate cu privire la aceasta incalcare.

Contact

Daca aveti comentarii, intrebari sau solicitari privind utilizarea de catre noi a DCP sau daca aveti intrebari cu privire la politica privind prelucrarea DCP in cadrul acestei Campanii, ne puteti contacta folosind urmatoarele date de contact:

in atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta : Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (receptie parter Coca-Cola HBC Romania SRL); E-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com

Modificarea acestei Politici

Verificati periodic prezenta Politica privind prelucrarea DCP si a politicii de cookie-urile pentru informatii privind modificarile aduse acesteia. Desi ne rezervam dreptul de a modifica sau completa aceasta politica, va vom notifica prin intermediul website-ului www.cokescan.ro cu privire la orice schimbari semnificative in termen de cel mult 30 de zile de la data modificarii si, daca este cazul, si prin e-mail.